Auto 2.4 game Thục Sơn Kỳ Hiệp

Auto mới đầy đủ chức năng có cả auto buff của Thục Sơn Kỳ Hiệp phiên bản 2.3 hướng dẫn sử dụng đi kèm theo file nha mọi người ( có hình minh họa trong file hướng dẫn )
Down load tại : Click Here
 
1.     Tab Main:

-          Char info: Thông tin tài khoản đang sử dụng Auto bao gồm: HP, MP, Name, Lv
-          Alam if die: Cảnh báo khi nhân vật bị chết.
-          Load: Load lại nội dung cài đặt Auto đã lưu trữ trước đó.
-          Save: Save lại nội dung cài đặt Auto đang sử dụng.
-          Choose window: Chọn cửa sổ Game (Nơi nhân vật cần dùng auto).
-          Change to: Đổi tên cửa sổ Game đang chạy thành tên mình muốn (Mặc định là ThucSon1).
-          Read/Reset: Đọc hoặc không đọc thông tin tài khoản muốn auto (Khi bấm read sẽ chuyển thành Reset và ngược lại).
-          Start/Stop: Bắt đầu hoặc ngưng chạy Auto.
-          Hide game: Ẩn cửa sổ Game đang chạy (Làm giảm tiêu hao tài nguyên cho pc).
-          Hide Auto: Ẩn Auto đang chạy (Làm giảm tiêu hao tài nguyên cho pc), để hiện lại Auto phải dùng tổ hợp phím: Ctrl + Alt + H.
-          Exit: Kết thúc và tắt Auto (Phải dùng cái này mới tắt Auto được)2.       Tab Skill: Thông số và hiệu chỉnh chức năng Auto của Nhân vật cần Auto

-          Key: Chọn phím sử dụng cho Skill tương ứng.
-          Time deplay: Thời gian lập lại 1 skill (Do trong các Skill của Game Thục Sơn cần có thời gian Delay mới dùng lại được).
-          Repeat: Số lần lập lại của Skill đó trước khi chuyển sang skill khác.
-          Use: Trạng thái sử dụng hoặc không sử dụng Skill tương ứng.
-          Skill 1, Skill 2, Skill 3: Chọn các Skill cần sử dụng tương ứng với Key – Time Delay – Repeat – Use
-          Max skill / 1 Mod: Số Skill tối đa mà 1 nhân vật dùng để đánh 1 con quái (Tùy theo từng nhân vật, từng phái, từng loại pháp bảo và cách Ép, cách cộng điểm mà có cách chọn khác nhau nhưng mặc định của hệ thống là 20 lần).
-          Speed: Tốc độ target quái của Auto (Tùy từng cấu hình máy mà có cách chọn khác nhau, tuy nhiên, nếu người chơi chọn chế độ ẩn Game hoặc Ẩn Auto thì nên chọn dạng Normal để tránh bị disconnect).
-          Current point - Range: Tọa độ hiện tại khi auto, dùng để cho người chơi chọn tọa độ auto cho nhân vật của mình để tránh việc nhân vật trong quá trình Auto nhân vật chạy vào vị trí có Boss Tinh Anh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét